http://old.minshar.org.il/%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%A8_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA/1/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%A8/94
צרו איתנו קשר
03-6887090
שלוחה 0
ייעוץ אישי
למתעניינים בלימודים
03-688-7090
שלוחה 102
לימודי אומנות:

 

תקנון מנשר

1. מבוא
א. תקנון זה הינו התקנון המחייב של 'מנשר לאמנות בע"מ'.
ב. פירסום - התקנון נמצא באתר 'מנשר'.
ג. תקפות – התקנון מחייב כל תלמיד מרגע ששילם שכ"ל.
ד. שינויים ותוספות – יכנסו לתוקף שבועיים אחרי פירסומם.
ה. הצהרה כללית - מנשר הוקם כחברה בע"מ לתועלת הציבור (ומלכ"ר) כדי לקיים מרכז אמנות פעיל הכולל: מכללה, גלריה, אולם הקרנות, כתב עת וכן פעילויות חברתיות וציבוריות אחרות הקשורות לאמנות. כל הפעילויות קשורות אחת לשניה. 

2. תכנית הלימודים
א. תכנית הלימודים כוללת - קורסים ושיעורים מסוגים שונים: הרצאות, דיונים, שיחות אישיות, עבודה בשיעור (עם או בלי ציוד) תרגולים במכללה (עם או בלי הדרכה), תירגול ושיעורי בית, וכן השתתפות בפעילויות אחרות של  'מנשר' שיוגדרו כחובת הקורס או חובה בית ספרית.
ב. תכנית הלימודים הינה מדורגת, ומורכבת מיחס מסוים בין מרכיביה. היא נבנתה בדיונים משותפים בין: המרצים, ראש המחלקה וההנהלה. לתוכנית יש גמישויות וסייגים מחייבים גם אם לא הוגדרו בכתב אלא רק בהחלטה נקודתית.
ג. שינויים בתוכנית - ל'מנשר' שמורה זכות בסיסית לשנות את תכנית הלימודים בכל עת, מסיבות: דידקטיות, כלכליות, פרסונאליות או אחרות, וכן לאחד, לבטל או לשנות מועדי קורסים אף באמצע השנה.
ד. תכנית הלימודים לכל סטודנט תקבע על ידי ראש המחלקה בפגישה אישית. תכנית הלימודים האישית מבוססת על: דרישות המחלקה, ראיונות הקבלה והמעבר, וכן הציונים משנים קודמות.
ה. התכנית תתקבע סופית (כולל שמירת מקום) - רק לאחר אישור (חתום אלקטרוני) של המערכת על ידי ראש המחלקה, הרכז האקדמי והנהלת חשבונות.

3. נוכחות והתנהגות
א. על הסטודנט להיות נוכח בכל השיעורים ובמלואם. מותרת היעדרות של עד 3 שעורים בסמסטר, לקורס. בהחלט לא מומלץ להעדר בכלל, וגם העדרות של 3 תתבטא בציון. יש להסביר למרצה את סיבת החיסור ולהשלים עבודות. אחרי חיסור 4 רק ראש המחלקה יכול לאשר (בכתב) המשך השתתפות בקורס. אחרי חיסור 5 רק מנהל 'מנשר' יכול לאשר (בכתב) המשך השתתפות בקורס (ועדיין המרצה יכול להכשיל). במצב של 6 חיסורים ויותר בסמסטר – לא יורשה הסטודנט להמשיך ולהשתתף, והציון יבוטל בכל מקרה.
ב. מעקב חיסורים - חובת המעקב היא על הסטודנט (מול המרצה) ואין להסתמך על התראות המזכירות.
ג. בדיקת הנוכחות - תעשה בתחילת השיעור ובסופו. במקרה איחור יכניס המרצה את הסטודנט רק בהפסקה, וירשום ½ חיסור. גם במקרה של עזיבה מוקדמת של השיעור ירשם ½ חיסור.
ד. התנהגות – חובה כללית להתנהגות אנושית וסטודנטיאלית בסיסית על כל אחד ואחת. (קשב וריכוז, שמירה על שקט וכו')
ה. אוכל ושתיה - מותר להכניס שתיה חמה/קרה לשיעורים ולכיתות. אוכל – אסור.
ו. השתתפות בדיונים – חובה וגם זכות. ולפי כללים שהמרצה קובע/ת לאותו שיעור.
ז. הוצאה משיעור, קורס, לימודים בכלל -  למרצה, ראש המחלקה ו/או ההנהלה – הזכות להוציא תלמיד משיעור, קורס או מהלימודים בכלל - לא רק מפאת חיסורים ואי הגשה, אלא גם מסיבות של התנהגות, הפרעה, רמה נמוכה וכו'. הדבר יעשה רק לאחר שיחת אזהרה ומיצוי כל האפשרויות שלא להוציא. במקרים כאלו יעשה חישוב החזרים מיוחד.

4. עבודות, מבחנים וציונים
א. הגשת עבודות – חובה בכל קורס. גם במהלכו וגם בסופו. יתכנו גם: מבחנים, מטלות כיתתיות, מחלקתיות וכלליות.
ב. מועד הגשת עבודות או בחינות - בשיעור האחרון של הסמסטר או זמן נוסף שינתן על ידי המרצה. מועד ב' ינתן במקרים העדרות מוצדקת (אישור מרמ"ח) או בגלל נכשל במועד א'.
ג. הציון הסופי בכל קורס משקלל: תוצאות המבחן, הגשת העבודות, נוכחות, השתתפות בדיונים.
ד. ציון עובר הינו 60 ומעלה (ובתנאי שהסטודנט עמד גם בשאר החובות כגון: שכ"ל, החזר ציוד וכדומה).
ה. ניתן לערער על הציון אצל המרצה ו/או ראש המחלקה.

5. תעודות וגליונות ציונים
א. גליון ציונים – כל סטודנט יכול לראות ולהדפיס לעצמו גיליון ציונים דרך הרשת בכל רגע נתון.
ב. מצב נ"ז - על הסטודנט לעקוב אחר נ"ז שנצברו לזכותו, וכן להבין את החוסרים העלולים לעכב התקדמות בשנים ו/או השגת תעודת בוגר/ת.
ג. תעודת בוגר/ת 'מנשר לאמנות' תינתן בסוף המסלול המחלקתי לאחר שהסטודנט עמד בכל המטלות האקדמיות והכספיות.
ד. תעודת A.B. תינתן על ידי ועדת ההכרה של האו"פ למי שעמד במטלות שלהם ושל מנשר ועל סמך פניה אישית לאו"פ.
ה. או"פ -  כל הקשרים וההתחייבויות מול האו"פ יעשו ישירות בין הסטודנט לבין האו"פ. ל'מנשר' אין אחריות (ויכולת השפעה) לכל:     מידע, נוהל, שכ"ל, חיוב אקדמי, משמעתי וכו' - באשר ל: קורסי האו"פ, תעודות או"פ, חיובי או"פ וכדומה.

6. זכויות יוצרים
א. פרסים ומלגות יהיו של הסטודנט.
ב. במקרה של מכירת עבודות או הקרנות מסחריות יחולקו התקבולים כך: 50% למפיץ, 25% ל'מנשר', 25% לסטודנט היוצר. אם אין מפיץ אז החלוקה היא: 50% לסטודנט, 50% ל'מנשר'.
ג. הצגת עבודות - הסטודנט רשאי להציג ו/או להקרין במסגרות פרטיות. הצגה במסגרת ציבורית מחייבת הסכמה בכתב של  'מנשר'.
ד. הזכויות של עבודות או פרויקטים שנעשו בזמן הלימודים - שייכות ל'מנשר'. (למעט אם בלימודי ערב הוכח שרוב העבודה לא נעשתה במסגרת הקורס)
ה. המכללה תעשה כל מאמץ להציג ולפרסם את עבודות הסטודנטים בתערוכות, פסטיבלים, ספרים, כתבי עת וכל מסגרת אחרת.
ו. המכללה תהיה רשאית להחזיק עותק מכל  עבודה של סטודנט ולעשות בה כל שימוש לטובת המכללה (למעט שימוש פוגע).
ז. הסטודנט מתחייב לשמור זכויות היוצרים של: מנשר, המורים, התלמידים, אמנים אחרים וכו'. (אין להעתיק, לשכפל, להפיץ וכו').

7. שכר לימוד, ביטול לימודים, מלגות
א. שכר הלימוד ב 'מנשר' מורכב  משני מרכיבים בלתי ניתנים להפרדה: "שכר לימוד", ותשלום עבור ציוד ומתקנים.
ב. גובה שכ"ל יקבע כל שנה מחדש והינו שונה ממחלקה למחלקה. אפשר לקבל במזכירות שכ"ל מדויק לכל מחלקה.
ג. פריסת תשלומים - 9 תשלומים חודשיים החל מ- 1.8, או 8 מ- 1.9,.
ד. הבטחת מקום בקורסים -  רק בהסדרת כל התשלומים (ותוך מקסימום 14 יום מהרכבת המערכת).
ה. הנחות למקדימים להירשם ולעשות הסדר תשלומים .
ו. תשלומים נוספים - לעיתים ישנם תשלומים קטנים נוספים עבור פעילויות חריגות או עבור ציוד וחומרים חריגים.
ז. ביטולים והחזרי שכ"ל – על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א 2010.
ח. אין הקפאות קורסים או העברת זכויות לשנים הבאות. כל תפיסת מקום הינה בעצם התחייבויות שנעשו.
ט. בביטול לימודים או"פ – יוחזרו כספים לפי תקנון או"פ ועל ידי האו"פ.
י. במקרה של אי עמידה בתשלומים תהיה המכללה רשאית לבטל השתתפות בלימודים ומבלי לפגוע בזכותה גם לפיצוי.
יא. מלגות - במכללה קיימת קרן מלגות על בסיס סוציו-אקונומי. כמו כן תעזור המכללה להשיג כל מלגה חיצונית אפשרית.

8. שימוש בציוד המכללה
א. כללי - הציוד במחסן נועד לחסוך לסטודנט הוצאות, אך אינו מכסה את כל הצרכים הלימודיים. יש לקחת בחשבון ציוד בסיסי שעל התלמיד לרכוש בנפרד, כגון: מצלמה אישית במחלקת צילום, מכחולים וכלי חיתוך למחלקת אמנות, כלי שירטוט והדפס לחזותית, שולחן אור לאנימציה, מצלמת כף יד קולנוע למח' קולנוע, תלבושות (מידי פעם) לתיאטרון. הרשימה תינתן לפי בקשה מוקדמת ותעודכן ע"י המרצים השונים בתחילת כל קורס.
ב. השימוש בציוד המכללה הינו למטרות לימודים בלבד ועל פי מה שנקבע ע"י המורה או ראש המחלקה כמטלות המכללה.
ג. מקרים מיוחדים של השאלת ציוד שאינו ברשימה הרגילה מחייבים שני אישורים לכל השאלה -  של ראש המחלקה ושל ראש מחלקת תפעול.
ד. על הסטודנט לעבור הכשרת שימוש בציוד – על ידי המרצה, או עובד מחסן האחראי לתחומו (במסגרת הדרכות שתקבענה).
ה. כל נזק לציוד שאינו בגדר בלאי סביר יתוקן על חשבון הסטודנט. במקרה נזק חמור או אבידה יחויב הסטודנט במלוא ערך הציוד. אין לצפות להחזר כספים על ידי הביטוח מתחת לסכום של 20,000 ₪. במקרים של נזק אקראי מעל 1,000 ₪ - תשקל הנחה בחיוב.
ו. ציוד מתכלה כגון: מצברים, נורות, סרטי צילום, דיסקים, ניירות, דיו למדפסות, חומרי פיסול וציור וכו' יהיו על חשבון הסטודנטים.
ז. השאלת ציוד 'מנשר' (מהות הציוד ותכיפות השימוש) תעשה על ידי המחסן, על פי הנחיות ראשי המחלקות ואישור הנהלת המכללה.
ח. נוהלי קבלת הציוד והחזרתו: יש להקפיד על בדיקת הציוד, חתימה והזדכות, סדר וניקיון וכו'. הנהלים המלאים כתובים במחסן.
ט. במקרה אי עמידה בנהלים תטיל המכללה קנסות במסגרת הסביר.
י. אין לנסות ולתקן את הציוד באופן עצמאי.
יא. אין להשתמש בקלטות פרטיות, דיסקים או כל מכשיר מעביר מידע פרטי ללא אישור המחסן מחשש לאי התאמה, וירוסים וכדומה.
יב. ספריה וסרטיה לא כל הפריטים ניתנים להשאלה. ההשאלה הינה רק לצרכי לימודים. נוהלי השאלה באשר למשך הזמן, כמות, ותשלומים הכרוכים בכך נמצאים בספריה.
יג. עבודות הגמר בכל המחלקות – מסתיימות ב- 15.7 של שנה"ל האחרונה. באנימציה עד 31.8 ובקולנוע עד 31.10. מעבר לתאריכים הנ"ל יחויב הסטודנט בתשלום נוסף עבור ליווי הפרויקט, שימוש וביטוח הציוד.

9. ביטוח
א. המכללה מבטחת את הסטודנטים בביטוח צד ג' שגובהו ותנאיו משתנים מעת לעת. למכללה לא יהיו חובות לסטודנט מעבר לביטוח זה.
ב. הסטודנט יכול לעיין בהסכם הביטוח הנמצא בהנהלת החשבונות. אי עיון בחוזה הביטוח אינו מחייב את המכללה מעבר להסכם.
ג. מומלץ לכל סטודנט שיהיה לו ביטוח אישי: רפואי, תאונות וכו'.

 

 

 

 

 

 

חדשות
סניק פיק: מדברים על איור מחלקת מנשר לאומנות
28.04.13
סניק פיק: מדברים על איור

הודעה משמחת לאוהבי איור! האירוע "סניק פיק: מדברים על איור" עומדלהתקיים במנשר, ובו יתארחו מיטב המאיירים הפועלים היום בארץ, ביניהם רותו מודן שתציגחלק מספרה החדש שרואה אור בארה"ב בעוד שבועיים. ביום רביעי, 1/5 בשעה 21:00.

קראו עוד...
מופע חדש וחד פעמי: “דברים שרואים משם” מחלקת מנשר לאומנות
24.04.13
מופע חדש וחד פעמי: “דברים שרואים משם”

יצירתם של עלית קרייז ותלמידי החוג למשחק ותאטרון. במסגרת פסטיבל תלוי במקום 2-4.5.13
מפגשים  אנושיים נצפים מבעד לזכוכית כפולה מגוננת של הקומה ה 12 של בניין עיריית תל אביב. האם הם חודרים מבעד לזכוכית אל תוך הבניין ומשפיעים על מקבלי ההחלטות? או, שמא, נשארים תלויים באוויר?

קראו עוד...
ברכות ללורן מילק מחלקת מנשר לאומנות
22.04.13
ברכות ללורן מילק

ברכות ללורן מילק, בוגרת לימודי כתיבה במנשר, על שספרה - "פרפר פרלין" - זכה בפרס א"סי לשירה.

קראו עוד...
פתיחת תערוכה: ערי אטום - מיכל רובנס מחלקת מנשר לאומנות
18.04.13
פתיחת תערוכה: ערי אטום - מיכל רובנס
פתיחת תערוכה בגלריית מנשר - ערי אטום - של האמנית מיכל רובנס. התערוכה עוסקת באתרים וברגעים בהיסטוריה שננטשו, קפאו וכמעט נעלמו, מקומות שנשארו בהם סימנים ובאמצעות הציור הם מקבלים חיים חדשים ורדופים.
פתיחה: ביום חמישי 25/4 בשעה 20:00 בגלריית מנשר. קראו עוד...
ברכות לאלעד דוד מחלקת מנשר לאומנות
24.03.13
ברכות לאלעד דוד
ברכות לאלעד דוד, בוגר לימודי צילום במנשר, על תערוכת יחיד ב"נועה ביסטרו". פתיחה: 4.4.13 בשעה 19:30
קראו עוד...
ברכות להדר ראובן, אסף בן ארוש, וגלעד סליקטר מחלקת מנשר לאומנות
21.03.13
ברכות להדר ראובן, אסף בן ארוש, וגלעד סליקטר
ברכות לשני בוגרי המחלקה לתקשורת חזותית במנשר, הדר ראובן ואסף בן ארוש, ולמאייר גלעד סליקטר, מרצה לאיור וקומיקס במחלקה, שנבחרו לקחת חלק בתערוכה:
Discovering Israel- on the wing of imagination
שתתקיים בונציה איטליה ב14.4-12.5
בהצלחה וכל הכבוד.
קראו עוד...
שיח גלריה עם האמנית מיכל גבע מחלקת מנשר לאומנות
19.03.13
שיח גלריה עם האמנית מיכל גבע

יום ו', 22.3 בשעה 12:00 - שיח גלריה עם האמנית מיכל גבע - על התערוכה
Shifts

גלריית מנשר, רח' דוד חכמי 18, ת"א.
לפרטים על התערוכה לחצו כאן


קראו עוד...
ברכות להדר ראובן מחלקת מנשר לאומנות
19.03.13
ברכות להדר ראובן
ברכות להדר ראובן, בוגרת המחלקה לתקשורת חזותית במנשר, על התערוכה "דמות לא דמות" בגלריית קיבוץ נען.
הפתיחה: יום שבת, 23.3, בשעה 19:00

קראו עוד...
ברכות לרותם מוסט מחלקת מנשר לאומנות
18.03.13
ברכות לרותם מוסט
ברכות לרותם מוסט, סטודנטית שנה ד' במחלקה לקולנוע, שסרטה "האשה שלא יכולה לשכוח", התקבל ל-Short corner
בפסטיבל קאן הקרוב שיערך במאי.

בהצלחה רותם!

קראו עוד...
הדוד ואניה - בכורה בתמונע 17.5.13 מחלקת מנשר לאומנות
14.03.13
הדוד ואניה - בכורה בתמונע 17.5.13

עיבוד בימתי מקורי למחזה הידוע של צ'כוב
ביצוע: אנסמבל 'מנשר'

בימוי ועיבוד: ניצן כהן
בכורה בצוותא 17.5.13

קראו עוד...
שיח גלריה עם האמנית מיכל גבע מחלקת מנשר לאומנות
14.03.13
שיח גלריה עם האמנית מיכל גבע
יום ו', 15.3 בשעה 11:00 - שיח גלריה עם האמנית מיכל גבע - על התערוכה Shifts
גלריית מנשר, רח' דוד חכמי 18, ת"א.
לפרטים על התערוכה לחצו כאן


קראו עוד...
על פרויקט "תיבת נוח" בידיעות אחרונות מחלקת מנשר לאומנות
12.03.13
על פרויקט "תיבת נוח" בידיעות אחרונות
ידיעות אחרונות, 12/3/13: על שיתוף הפעולה בין מכללת מנשר ל-"עברית" ופיתוח אפליקציה מיוחדת לילדים - לקריאה אינטרקטיבית של סיפורי התנ"ך.
לפרטים נוספים, לחצו כאן
 
קראו עוד...
ערב מחלקה - תיאטרון ומשחק מחלקת מנשר לאומנות
11.03.13
ערב מחלקה - תיאטרון ומשחק
המחלקה לתיאטרון ומשחק במנשר שמחה להזמינכם לערב מחלקה:
שירי חוה אלברשטיין, שיר כמונולוג ועוד. יום חמישי, 14.3.13, בשעה 20:00, אודיטוריום מנשר, רח' דוד חכמי 18, תל אביב
כניסה חופשית
קראו עוד...
ברכות לדפנה מירו מחלקת מנשר לאומנות
10.03.13
ברכות לדפנה מירו
ברכות לדפנה מירו, בוגרת המחלקה לקולנוע במנשר, שסרט הגמר התיעודי שלה התקבל לתחרות הסטודנטים בפסטיבל דוקאביב הקרוב במאי 2013.
קראו עוד...
ברכות לאיליה יפימוביץ' מחלקת מנשר לאומנות
07.03.13
ברכות לאיליה יפימוביץ'
ברכות לאיליה יפימוביץ', בוגר המחלקה לצילום במנשר, שמציג תערוכת יחיד חדשה במוזיאון לאמנות מולטימדיה במוסקבה.
לאתר התערוכה לחצו כאן
קראו עוד...
מכללת מנשר ו'עברית' - חנות הספרים הדיגיטלית שמחים להציג את השקת האפליקציה: תיבת נח מחלקת מנשר לאומנות
06.03.13
מכללת מנשר ו'עברית' - חנות הספרים הדיגיטלית שמחים להציג את השקת האפליקציה: תיבת נח
סנונית ראשונה במיזם "עברית לילדים" - סדרת אפליקציות חדשות לילדים סביב סיפורי התנ"ך. הספרים במיזם הופקו במסגרת תחרות שנערכה בקרב סטודנטים ממנשר - מהחוג לכתיבת ספרי ילדים בהנחיית נורית זרחי, ומהקורס לאיור בהנחיית יאנה בוקלר. במקום הראשון זכו סיון שיקנג'י אשר כתבה את הסיפור "תיבת נוח", ואלינור נחאיסי אשר איירה אותו.
קראו עוד...
ברכות לעופר קפוטא והדר סיטרוק מחלקת מנשר לאומנות
06.03.13
ברכות לעופר קפוטא והדר סיטרוק
ברכות לעופר קפוטא והדר סיטרוק, סטודנטים במחלקת אנימציה במנשר, על שסרטם Paul התקבל לפסטיבל הסרטים הצרפתי TresCourts
 
קראו עוד...
ערב "סיפורים במרפסת" מחלקת מנשר לאומנות
05.03.13
ערב "סיפורים במרפסת"
ערב "סיפורים במרפסת" מתקיים במסגרת תכנית הרדיו החדשה - סיפור ישראלי, בגל"צ - אותה מנחה יוחאי מיטל, סטודנט לכתיבה במנשר.
הקהל הרחב מוזמן לבוא ולקחת חלק - לספר סיפור אמיתי, או אמיתי ברובו, בגוף ראשון, עד 10 דקות. או פשוט להגיע ולהאזין.
ביום ב' ה 11.3 בשעה 20:30 בנסיך הקטן בנחלת בנימין 18, תל אביב
קראו עוד...
ברכות להדר ראובן מחלקת מנשר לאומנות
05.03.13
ברכות להדר ראובן
 
ברכות להדר ראובן , בוגרת המחלקה לתקשורת חזותית, על ספרה החדש - "חתולים למסירה", שיצא השבוע לאור בהוצאת מטר.
לעמוד הספר בפייסבוק לחצו כאן


קראו עוד...
ערב מחווה ליצחק קלפטר - בהפקת סטודנטים ממכללת מנשר מחלקת מנשר לאומנות
13.02.13
ערב מחווה ליצחק קלפטר - בהפקת סטודנטים ממכללת מנשר
ערב מחווה ליצחק קלפטר - בהפקת מגזין המוזיקה האינטרנטי 'חבית הדגים', אותו מנהלים, כותבים ומצלמים בעיקר סטודנטים ממכללת מנשר.
תיאטרון תמונע 18/2, בשעה 22:00
כל פרטי האירוע: https://www.facebook.com/events/540906909262496/

קראו עוד...
תערוכת מיני ארט מחלקת מנשר לאומנות
11.02.13
תערוכת מיני ארט
התערוכה מציגה מפגש מרתק עם עולמות מיניאטוריים באמנות, עיצוב, מדע, טכנולוגיה, אנימציה, תיאטרון, ארכיאולוגיה ואוספים, ומוצגות בה מאות יצירות של אמנים בינלאומיים וישראלים.
גאווה מקומית >> סטודנטים משנה ג' במחלקת אנימציה במנשר לוקחים חלק בתערוכה.
קראו עוד...
התערוכה הבאה: מיכל גבע - Shifts מחלקת מנשר לאומנות
10.02.13
התערוכה הבאה: מיכל גבע - Shifts

מיכל גבע - Shifts 
אוצר: אלעד קופלר
פתיחה: יום חמישי 28.02.13 בשעה 20:00 
תאריך נעילה: 10.04.13
שעות פעילות הגלריה : א'-ה' בשעות 11:00 -19:00
(בחוה"מ פסח הגלריה תהיה סגורה)

קראו עוד...
הקרנת סרטי בוגרים 2013 מחלקת מנשר לאומנות
23.01.13
הקרנת סרטי בוגרים 2013
ב-28.1.13 החל מ- 18:45 יוקרנו סרטי בוגרים של מחלקת קולנוע 2013 בסינימטק ת"אקראו עוד...
יום עיון - 'מה זוכר הגוף' יוצרים מגיבים לתערוכה:"תלוי בגוף" מחלקת מנשר לאומנות
21.01.13
יום עיון - 'מה זוכר הגוף' יוצרים מגיבים לתערוכה:"תלוי בגוף"
יום עיון: ביום שישי, ה- 1 לפברואר בין השעות 10:00-14:00 יתקיים כנס בנושא הגוף, בו יוזמנו יוצרים מתחומים שונים להגיב ליצירות בתערוכה: שרון בלבן, אופיר פלדמן, אלכס קוסובסקי, מישל פלטניק, הורי יצחקי ואיציק ג'ולי.
קראו עוד...
היום הפתוח הבא מחלקת מנשר לאומנות
17.01.13
היום הפתוח הבא

יום פתוח נוסף במנשר יתקיים ביום א' 10..2.13 משעה 17:00

קראו עוד...
המרצה ליאת אלבלינג מציגה תערוכת צילום בגלריית האוניברסיטה הפתוחה מחלקת מנשר לאומנות
03.01.13
המרצה ליאת אלבלינג מציגה תערוכת צילום בגלריית האוניברסיטה הפתוחה
"ליאת אלבלינג: התקפות על צילום" - אירוע השקת הקטלוג ותערוכה למרצה ליאת אלבלינג

בגלריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

יום שני 7.1.13 בשעה 20:00  
כתובת: דרך האוניברסיטה 1, רעננה
בניין הכיכר, קומה 1-
* שיח גלריה יתקיים ביום שישי, 25.1.13 בשעה 11:00
* נעילת התערוכה: יום חמישי 31.1.13
קראו עוד...
יום פתוח ינואר 2013 מחלקת מנשר לאומנות
25.12.12
יום פתוח ינואר 2013

יום פתוח במנשר יום א' 13.01.13 משעה - 17:00

קראו עוד...
מחלקת מנשר לאומנות
23.12.12
ראיון רדיו על מגמת הכתיבה במנשר | 106FM
ראיון רדיו על מגמת הכתיבה במנשר | 106FM החל מהדקה השנייה רדיו קס"ם/קול ישראל - ראיונות מומחים | iCast

http://www.icast.co.il/PlayerWin.aspx?file=http://pod.icast.co.il/9ea64491-e275-4ecd-894f-197547a53c6e.icast.mp3&IndexID=435242&name=iCast

קראו עוד...
מחלקת מנשר לאומנות
23.12.12
ראיון עם ראש המחלקה לתקשורת חזותית,עמית טריינין על איור בישראל
באתר פורטפוליו של העיתונאי והמעצב יובל סער, ראיון עם ראש המחלקה לתקשורת חזותית עממית טריינין על איור בישראל -   http://byfar.co.il/archives/71074
קראו עוד...
המחלקה לתיאטרון גאה להציג:בית ברנרדה אלבה מחלקת מנשר לאומנות
23.12.12
המחלקה לתיאטרון גאה להציג:בית ברנרדה אלבה

בית ברנדה אלבה,מאת:פדריקו גרסיה בבימוי:שלומי ליברמן דרמטורגיה:מיכל בן עמי. 

ברנרדה אלבה מתגוררת עם חמש בנותיה הרווקות, אמה הקשישה והמשרתת, בכפר קטן בספרד.עם מות בעלה היא כופה על בנותיה חיי פרישות וניתוק חברתי למשך שמונה שנים, כפי שמכתיבה המסורת הספרדית הנוקשה. הבנות מתקשות לקבל את רוע הגזירה.מתחת לשמלות האבל השחורות סוערות התשוקות ופורצות את כל האיסורים והעריצות.
דרמה חזקה על נשים,מסורת וכבוד המשפחה.

ההצגה תעלה בגלריית מנשר, דוד חכמי 18 ת"א

להזמנת כרטיסים טל' 03-6887090 שלוחה 0 10 ש"ח לכרטיס  

קראו עוד...
ערב קריאת שירה מחלקת מנשר לאומנות
19.12.12
ערב קריאת שירה

ביום שני ה-24.12 יתקיים ערב שירה במועדון הצימר - רח' הגדוד העברי 6 ת"א קוראים: יוחאי מיטל, אבירם ארד, שירי זינגר, נדב נוימן, חני כבדיאל, דניאל אביסרור, מיקי טננבאום, דניאל בר, אבשלום שטרית, מאיה אבגר

הכניסה 10 שקלים (חינם למשתתפים)
קראו עוד...
תערוכת המאייר חוויאר זאבאלה: צומת דרכים/ Encrucijadas מחלקת מנשר לאומנות
19.12.12
תערוכת המאייר חוויאר זאבאלה: צומת דרכים/ Encrucijadas

תערוכת המאייר חוויאר זאבאלה:צומת דרכים/Encrucijadas בנוכחות נספח תרבות שגרירות ספרד. הפתיחה ב-18/2/12 ב-20:00,מנשר לאמנות,דוד חכמי 18 ת"א.שיח גלריה עם חוויאר זאבאלה ב-18:00. נעילה-10/1/13.

קראו עוד...
סרטם של רוני פז הר ומאי רוזנבלום משנה תלמידי שנה ג' "הנפשה" זכה בציון לשבח ב-MARATOON אנימציה בסינימטק חולון מחלקת מנשר לאומנות
18.12.12
סרטם של רוני פז הר ומאי רוזנבלום משנה תלמידי שנה ג' "הנפשה" זכה בציון לשבח ב-MARATOON אנימציה בסינימטק חולון
הסרט הזוכה"הנפשה" שנושאו -מעבר למראה,נעשה בהשראת סרטו של במאי ז'אן קוקט דמו של המשורר מנימוקי השופטים: על עיצוב סביבה מינימליסטי ומדויק, מרגש ואמוציונאלי,תוך יצירת אנימציה סוחפת, בעלת רגישות, דיוק, מעורבות רגשית והזדהות.הסרט נותן במה וחשיבות לאספקט המרחב, .הקומפוזיציה והצבע,ומצליח בביצוע מקצועי להעביר חוויה מחודדת ומעוררת הזדהות  http://flix.tapuz.co.il/v/watch-4207450-.html
קראו עוד...
עיצוב לוגו מתוך ביקורת פוליטית בחירות 2013 מחלקת מנשר לאומנות
10.12.12
עיצוב לוגו מתוך ביקורת פוליטית בחירות 2013
עבודה של יפעת בריינר מתוך :תערוכת כרזות טיפוגרפיות הקוראות "צאו להצביע" שנה ג' תקשורת  חזותיתקראו עוד...
מתן מיטווך בוגר המחלקה לצילום 2011 בתערוכה "וואקום" בויצו חיפה מחלקת מנשר לאומנות
10.12.12
מתן מיטווך בוגר המחלקה לצילום 2011 בתערוכה "וואקום" בויצו חיפה

מתן מיטווך בוגר המחלקה לצילום 2011 זוכה פרס ראשון ב"צבע טרי" בתערוכה וואקום בגלריה לצילום ע"ש מורל דרפלר בויצו חיפה.

קראו עוד...
יוחאי מיטל מכתיבה שנה ד', מעלה תכנית בגל"צ בהשתתפות סטודנטים לכתיבה במנשר מחלקת מנשר לאומנות
09.12.12
יוחאי מיטל מכתיבה שנה ד', מעלה תכנית בגל"צ בהשתתפות סטודנטים לכתיבה במנשר

יוחאי מיטל,סטודנט לכתיבה שנה ד' עלה תכנית בגל"צ בהשתתפות סטודנטים במנשר.האזינו לגל"צ- ראשון עד רביעי, 19:00 במהלך חג החנוכה-כל ערב פרק של התוכנית החדשה שלנו- סיפור ישראלי. למי שהפסיד ברדיו (או פשוט קצת יותר מתקדם) אפשר להוריד את הפרקים באתר- israelstory.orgהפרק הרביעי והאחרון, בנושא זיוף, יעלה לאתר רק אחרי שיעלה לשידור בגל"צ ביום רביעי בערב. 

קראו עוד...
ערב קריאת שירה במועדון הצימר. מחלקת מנשר לאומנות
05.12.12
ערב קריאת שירה במועדון הצימר.

ביום שני ה-24.12 יתקיים ערב שירה במועדון הצימר - רח' הגדוד העברי 6 ת"א

קראו עוד...
שרה לביאשוילי בתערוכת יחיד במוזיאון אשדוד מחלקת מנשר לאומנות
05.12.12
שרה לביאשוילי בתערוכת יחיד במוזיאון אשדוד

שרה לביאשוילי- בוגרת מנשר במגמת צילום מציגה תערוכת יחיד במוזיאון אשדוד. הפתיחה ביום ב' 10.12.12 ב-18:00 בגלרייה הירוקה

קראו עוד...
הקרנת סרטי בוגרים 2012 מחלקת אנימציה מחלקת מנשר לאומנות
02.12.12
הקרנת סרטי בוגרים 2012 מחלקת אנימציה

ביום שבת 15/12/12 בשעה -17:00 יוקרנו סרטי בוגרים של המחלקה לאנימציה.ההקרנה תיערך בסינימטק חולון באולם הקופסא.

קראו עוד...
הקרנת בכורה לסרט "לחיות או למות באנטבה" למרצה אייל בורס מחלקת מנשר לאומנות
02.12.12
הקרנת בכורה לסרט "לחיות או למות באנטבה" למרצה אייל בורס

הקרנת בכורה לסרט :"לחיות או למות באנטבה" של המרצה אייל בורס ב-10/12/12 בשעה -19:00 אולם 1 סינימטק ירושלים https://www.youtube.com/watch?v=csab-m6QuZk


 

קראו עוד...
אלעד דוד - בוגר מנשר במחלקת צילום בתערוכה"דיאלוג בין שחור ללבן" מחלקת מנשר לאומנות
27.11.12
אלעד דוד - בוגר מנשר במחלקת צילום בתערוכה"דיאלוג בין שחור ללבן"
   בוגר המחלקה לצילום אלעד בן דוד משתתף בתערוכה "דיאלוג בשחור ולבן" בגלרייה מינוס 3 בשד' רוטשילד 65 ת"א(מתחת לקפה הלל)
קראו עוד...
מחלקת מנשר לאומנות
11.11.12
ראיון עם עמית איצקר וכתבה על הסרט הקצר "סרוטונין בלוז" בוואיינט.

ראיון עם עמית איצקר וכתבה על הסרט הקצר "סרטונין בלוז" בוואיינט.http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4301597,00.html

קראו עוד...
מחלקת מנשר לאומנות
11.11.12
הזמנה לתערוכת יחיד של ניצן מינץ
תערוכת יחיד של ניצן מינץ,סטודנטית לכתיבה שנה ג'קראו עוד...
מחלקת מנשר לאומנות
13.09.12
ערב בוגרים וחגיגת הוצאת "דיבור 2012"
מחלקת הכתיבה של מנשר מזמינה:
ערב בוגרים וחגיגת הוצאת 'דיבור 2012' - אסופת פרוזה ושירה של בוגרי מנשר.
קראו עוד...
מחלקת מנשר לאומנות
06.09.12
נמשכת ההרשמה!
נמשכת ההרשמה ללימודים לתואר ולקורסי ערב
קראו עוד...
תערוכת סוף שנה ב ו-ג מחלקת מנשר לאומנות
09.08.12
תערוכת סוף שנה ב ו-ג
תערוכת סוף שנה לשנים ב' ג'
מחלקות צילום, תקשורת חזותית, אמנות
קראו עוד...
ברכות למני יעיש מחלקת מנשר לאומנות
23.07.12
ברכות למני יעיש

ברכות למני יעיש,בוגר המחלקה לקולנוע במנשר לאמנות, על זכייתו בפרס הבמאים והתסריטאים בפסטיבל קאן

http://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/movie-reviews/1.1774933

 

קראו עוד...
ערב הקרנת סרטי סטודנטים המחלקה לאנימציה מחלקת מנשר לאומנות
23.07.12
ערב הקרנת סרטי סטודנטים המחלקה לאנימציה
/news/719קראו עוד...
יועץ המחלקה יחזור אליך
שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
דרך הגעה:
תחום:
לימודי אומנות:מתוך התערוכה - ערי אטום של מיכל רובנס
//מתוך התערוכה - ערי אטום של מיכל רובנס
יום פתוח
יום א' 26.5.13

החל מהשעה 17:00